AKUPRESSUR

Enligt traditionell kinesisk medicin (TCM) beror sjukdom i kroppen på störningar i energiflödet, qi, eller obalans mellan Yin och Yang. Behandlingen innebär lugna tryck med fingertopparna på kroppens akupunkter, som akupunktur men utan nålar. Trycket på punkterna balanserar qi, och självläkning sker.

Behandlingen brukar upplevas som mycket behaglig och avstressande. Du ligger på en  behandlingsbrits med kläder på dig och eventuellt en filt över. Som akupressör sitter jag vid sidan om britsen och trycker på de punkter, som ingår i behandlingsplanen vilken utgår från dina problem.

Användningsområden: Akupressur kan ge hjälp och lindring vid t.ex.

  • Allergi, astma och andningsproblem
  • Eksem, klåda och hudproblem
  • Huvudvärk, migrän och nackproblem
  • Tinnitus, trötthet och yrsel
  • Ögon, öron och halsproblem
  • Muskelvärk, ryggsmärtor och ledproblem
  • Olika tillstånd med smärta
  • Stress, oro och nedstämdhet.
Du har möjlighet att boka:
- Första besök 75 min 
Vid första besöket går vi igenom ett frågeformulär för att få en grundläggande bild och en skräddarsydd behandlingsplan.
- Återbesök 60 min 
- Nackbehandling 25 min
En balanserande avkopplande nackbehandling. Nackbehandling innebär tryck på akupressurpunkter i området skulderblad, axlar, nacke och en balansering med punkter på huvud och ner på framsidan.

Öronakupunktur - NADA

NADA-akupunktur (National Acupuncture Detoxification Association) är en standardiserad form av öronakupunktur. NADA används för behandling av oro, ångest, sömnstörning, depression och abstinens (tobak, alkohol, narkotika, socker...). Vid varje NADA-behandling ges samma fem punkter i båda öronen. I nuläget använder jag inte nålar utan du får plåster med metallkula istället (guld).  Efter att du fått plåstren får du ligga ner (med kläderna på) och och du får en akupressurbehandling nacke, vilken är balanserande och avkopplande. Nackbehandlingen innebär tryck på akupressurpunkter i området skulderblad, axlar, nacke och en balansering med punkter på huvud och ner på framsidan. Plåstren sitter kvar i ungefär en vecka och du kan stimulera dem själv genom att trycka på dem med jämna mellanrum.