MINDFULNESS

Om mindfulness
Mindfulness kan översättas till medveten närvaro. Genom mindfulnessövningar blir du mer medveten om dina tankar, känslor och kroppsliga signaler och kan medvetet välja hur du ska hantera olika situationer. Du fastnar inte lika lätt i gamla spår eller vanor. Mindfulnessträning kan hjälpa dig till mer balans i livet.
Mindfulness har i vetenskapliga studier visat sig ha effekt på bl.a. oro, stress, ångest, depression och sömnproblem.
Mindfulnessträning innebär i huvudsak att du gör meditationsövningar sittande på stol eller liggande, men även stående och gående.
Det innebär också att du tränar på situationer i vardagen. Det kan t.ex. handla om att använda dina sinnen när du äter och att äta lugnt och medvetet, att se på naturens växlingar på din promenad, att vara närvarande i ett möte och inte tänka på vad du ska göra sen, att inte reagera per automatik utan stanna upp och göra medvetna val.

För dig som vill veta mer om mindfulness www.1177.se sök på "mindfulness".
Internationella artiklar finns att läsa på www.goamra.org

Kurs
Onsdag 21 februari 2024 kl. 16.00-17.30. Läs mer under Tjänster, Workshop/utb. 
Kursen bygger på att du tränar själv hemma utifrån ett on-lineprogram och att vi ses vid sex tillfällen en gång varannan vecka för teori och praktisk övning.  

On-line
30 min meditationspass via zoom kommer inom en snar framtid.